سلام من در ازدواج به همسرم درباره بکارتم دروغ گفتم و عقد کردیم و بعد از اون هم با هم رابطه برقرار کردیم و من دچار خونریزی‌شدم الان بسیار پشیمونم و نمی دونم برای جبران این گناه چی کار باید بکنم و چه جوری توبه کنم و حقی که از ایشون بر گردنمه رو جبران کنم
سلام من در ازدواج به همسرم درباره بکارتم دروغ گفتم و عقد کردیم و بعد از اون هم با هم رابطه برقرار کردیم و من دچار خونریزی‌شدم الان بسیار پشیمونم و نمی دونم برای جبران این گناه چی کار باید بکنم و چه جوری توبه کنم و حقی که از ایشون بر گردنمه رو جبران کنم

باسمه تعالی

به خاطر باکره نبودن زن و دروغ گفته شده، حقی از شوهر بر گردن او نیست و جای جبران ندارد؛ پس توبه از این گناه تنها با پشیمانی قلبی و تصمیم جدی بر عدم تکرار معصیت (دروغ گفتن) محقق می‌شود.

کد سایت fa10039