در موقع استبرا چکار کنم که کل آلت در اثر تماس دست نجسم نجس نشود؟
سلام در موقع استبرا وقتی در مرحله دوم دست را از بیخ تا سر آلت میکشم دستم با ادرار نجس میشود و در مراحل بعدی کل آلت در اثر تماس دست نجسم نجس میشود و باید کل آلت را بشویم و وقت زیادی میگیرد. آیا روشی برای استبرا وجود دارد که منجر به نجس شدن کل آلت نشود؟ چون دوستانم میگفتند آنها فقط سر آلت را میشویند. تشکر

باسمه تعالی
1. در استبرا به صورت متعارف جز سر آلت نجس نمی شود.
2. نباید در این موضوعات بیش از حد دقت کرد که موجب وسواس می شود.

 

کد سایت fa10022
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی