ده سیر غذا برای کفاره یا فدیه روزۀ مریض می شود برنج یا عدس یا گوشت باشد؟
ده سیر غذا برای کفاره یا فدیه روزۀ مریض می شود برنج یا عدس یا گوشت باشد؟

باسمه تعالی

در صورتی که در منطقه ای خود این موارد مذکور به تنهایی، از غذاهای رایج برای غالب مردم باشند، می توان یک مد* از این ها را به عنوان کفاره یا فدیه داد؛ مانند برنج که در بسیاری از مناطق دنیا به عنوان قضای اصلی مردم محسوب می شود. همچنین اگر برخی از این موارد مانند گوشت و عدس در کنار غذای اصلی (برنج یا نان و ...) به عنوان خورشت غذا در میان اکثر مردم منطقه رایج باشند، می توان آن ها را در کنار غذای اصلی، جزء یک مد طعام محاسبه کرد.

 

* ده سیر یا 750 گرم

کد سایت fa7386
طبقه بندی موضوعی کفاره