مبلغی رو به نیت خرید ماشین در آینده پس انداز کرده بودم ولی در حساب جدا قرار ندادم. در یک سال گذشته مخارجی داشته ام که احتمالا بخشیش از اون پس انداز بوده و بخشیش از درآمدم. نمیدانم چقدر از اون پس انداز خرج شده تا خمسش رو بپردازم. لطفا بفرمایید تکلیف چیست؟
باسلام. مبلغی رو به نیت خرید ماشین در آینده پس انداز کرده بودم که بنابر حکم آیت الله هادوی خمس به آن تعلق نمیگرفت و نباید در راه دیگری خرجش میکردم. اما اون پس انداز رو در حساب جدا قرار ندادم. در یک سال گذشته مخارجی داشته ام که احتمالا بخشیش از اون پس انداز بوده و بخشیش از درآمدم. نمیدانم چقدر از اون پس انداز خرج شده تا خمسش رو بپردازم. ضمنا در هربار خرج کردن، نیت خرج از درآمد داشته ام نه خرج از پس انداز (تا نیاز نباشه خمسش رو بپردازم). اما باز هم ممکنه در بعضی از خرج کردن ها فراموش کرده باشم نیت رو. لطفا بفرمایید تکلیف چیست؟

باسمه تعالی 

همین که به طور کلی قصد داشته اید که هر چه خرج می کنید از  درآمدتان باشد، همه هزینه های شما از درآمدتان محسوب می شود.

کد سایت fa9678
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس