باسلام. مبلغی رو که سال گذشته بهش خمس تعلق میگرفت به نیت پس انداز برای ازدواج کنار گذاشته بودم. امسال مخارجی داشته ام، اما نمیدونم این مخارج از درآمد جدیدم حساب کنم یا از پس انداز پارسال. به عبارتی دیگه نمیدونم از پس انداز پارسال خرج کرده ام یا خیر تا بتونم خمسش رو بدهم. خرج ها در امور غیر ازدواج بوده و باید خمسش رو بدهم اما نمیدونم چه‌ مقدار از خرج های امسالم از پس انداز پارسال بوده.
باسلام. مبلغی رو که سال گذشته بهش خمس تعلق میگرفت به نیت پس انداز برای ازدواج کنار گذاشته بودم. امسال مخارجی داشته ام، اما نمیدونم این مخارج از درآمد جدیدم حساب کنم یا از پس انداز پارسال. به عبارتی دیگه نمیدونم از پس انداز پارسال خرج کرده ام یا خیر تا بتونم خمسش رو بدهم. خرج ها در امور غیر ازدواج بوده و باید خمسش رو بدهم اما نمیدونم چه‌ مقدار از خرج های امسالم از پس انداز پارسال بوده.

باسمه تعالی

اگر نیت فرد، خرج کردن از درآمد سال بوده یا قصد خرج کردن از پس‌انداز را نداشته‌ است از همان درآمد جدید محسوب می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.