بنده یک اوتاکو هستم و مدیر یکی از کانال های انیمه می خواستم بدانم دیدن انیمه چه گناهی دارد؟
بنده یک اوتاکو هستم و مدیر یکی از کانال های انیمه می خواستم بدانم دیدن انیمه چه گناهی دارد؟

باسمه تعالی

استفاده از صنعت انمیشن و تولید و تماشای محصولات این صنعت اشکال ندارد.

 

کد سایت fa7969
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر