به چه انیمیشن هایی غیر اخلاقی گفته می شود و دیدن آن ها گناه است؟
به چه انیمیشن هایی غیر اخلاقی گفته می شود و دیدن آن ها گناه است؟

باسمه تعالی

1. تولید انیمیشن هایی که در مراحل ساخت آن ها حدود شرعی الزامی یعنی واجب و حرام رعایت نمی شود یا در محصول نهایی، محتوای ضد دینی و فساد جنسی، آموزش و ترویج داده می شود، حرام است.

2. تماشای انیمیشن هایی که محتوای ضد دینی و فساد جنسی را آموزش و ترویج می دهد، جایز نیست.

کد سایت fa7687
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر