آیا من به عنوان یک زن متاهل مجازم با دیدن تصاویر جنسی روابط زناشویی خود با همسرم را تقویت کنم؟
سلام من زنی سی ساله هستم و مدتی که با دیدن تصاویر مستهجن دچار استمناء شده ام و از طرفی دیدن این تصاویر سبب شده تمایل بیشتری به ارتباط زناشویی با همسر خود داشته باشم در صورتی که قبلا کمتر به این ارتباط تمایل داشتم و لذت کمتری می بردم. البته همسرم نیز در ارتباط زناشویی ضعیف بوده ولی وقتی من لذت بیشتری از این ارتباط می برم او تمایل بیشتری از خود نشان می دهد. من به خاطر دیدن این تصاویر دچار نگرانی و اضطراب شده ام و از عقوبت کار خود می ترسم.

باسمه تعالى
1. استمنا عملی حرام است و هر عملی که منجر به عمل حرامی شود، حرام است. بنابراین دیدن تصاویر مستهجن که منتهی به استمنا می شود، حرام است.
3. حسن تبعل (شوهرداری خوب) از مستحبات مؤکد برای زن است و تقویت روابط زناشویی از مصادیق بارز آن است. در خصوص استمنا اگر در کنار همسر و در جهت استمتاع زوجین باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa2817