شخصی از یک بانک شخصی (غیر ایران ولی کشور مسلمان) پول قرض با ربا گرفته بود. آیا الان باید خمس همان مبلغ اضافه را بپردازد؟
بسمه تعالی سلام علیکم شخصی چند سال قبل نمی دانسته که از بانکهای شخصی گرفتن پول با ربا حرام است. او از یک بانک شخصی (غیر ایران ولی کشور مسلمان) پول قرض با ربا گرفته بود (مثلاً فرضا ۱۰۰۰ دولار قرض اصلی، ۱۰۰ دولار هم ربایش - ۱۱۰۰ دولار، مثلاً توی یک سال باید بپردازد قرض را با ربایش). آیا الان باید خمس همان ۱۰۰ دولار را بپردازد (چون ربا حرام است ولی او ندانسته بود که از بانک شخصی هم حرام است)؟ اگر بین این یک سال هم دانسته بود که حرام است گرفتن پول با ربا مثل از اینطور بانکها، او مجبور بود که تمامش (قرض و ربا) را بپردازد چون اگر نپرداخته بود محکمه، مشکلات.

باسمه تعالی

در این فرض که مضطر به پرداخت سود یعنی ربا است از باب تقاص می تواند همان مبلغ را تملک کند و اگر تملک کرد باید بعد از یک سال خمس آن را بپردازد.

کد سایت fa9937
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس|احکام ربا