آیا کسی که برای عقد ازدواج وکیل شده است، می‌تواند کس دیگری را برای این کار قرار دهد؟
بسمه تعالی سلام علیکم چند سال قبل، عمه‌ی زید به زید گفت که «عقد پسرم را تو بخوان». زید این را اشتباه فهمید. اینطور فهمیده که یعنی عمه‌ی ام میخواهد بگوید که عقد پسرم را به دیگری بگو بخواند. در حقیقت زید قواعد خواندن عقد را نمی دانسته و به یک رفیقش گفت که به فلان روحانی بگو عقد پسر عمویم را بخواند و او هم خواند و یک عقد کاغذی را داد و زید هم گرفت. به آن روحانی هم برای خواندن عقد پول داده شده ولی نگرفته بود. زید هم کاغذ را داد به عمه اش. چند روز بعد هم عمه اش برای زید یک پیراهن تازه هدیه آورد و داد. سوال ۱: آیا زید الان باید این را به عمه اش بگوید که مسأله چطور است؟ ۲. آیا باید پول پیراهن را به روحانی بدهد یا چطور ؟ ۳. زید و عمه اش نمی‌دانند که همان روحانی عقد را فضولتا خوانده یا از روی اشتباه وکالتا خوانده (چون ممکن است که وکالتا بخواند - زید رفیقش را فرستاده بود... ولی در حقیقت شاید واجب بود که عقد فضولی خوانده باشد). آیا الان که پسر عمه زیر دو فرزند دارد، آیا عقدش صحیح است یا باید دوباره خوانده بشود ؟ - عمه زید و‌ پسر عمویش جاهل هستند، یعنی متدین نیستند. احتمالا پسر و زن میانشان در باره مهریه هم صحبت نکرده اند. یا شاید اذن ولی دختر هم نگرفته.

باسمه تعالی

1. در وکالت، اگر قید انجام بالمباشره (اینکه کار را تنها خودش انجام دهد نه دیگری) مطرح نباشد، وکیل حق دارد مجدداً شخص دیگری را برای انجام کار وکیل کند و نیازی به اجازه موکل ندارد و ظاهراٌ مورد سوال از همین قبیل است.
2. گرفتن حق الزحمة برای وکیل مانعی ندارد. حتی اگر خودش دیگری را وکیل کرده باشد؛ بنابراین گرفتن پیراهن اشکالی ندارد.
3. اگر عاقد وکیل طرفین نباشد اما به این خیال که وکیل است در صیغه از لفظ موکل استفاده کند، این اشتباه مانع صحت عقد نمی شود، یعنی عقد فضولی خواهد بود و با اجازه دو طرف صحیح می باشد.
4. اگر در عقد دائم مهریه تعیین نشود، عقد صحیح است و به جای مهریه تعیین نشده، مهر المثل قرار می گیرد؛ اما اگر در عقد مقدار خاصی برای مهر قرار گرفته که مورد توافق نیست و یک طرف قبول نمی کند، عقد باطل می‌شود.
5. اگر دختر رشیده باشد و  قدرت تشخیص صلاح خود را در امر ازدواج داشته باشد، نیازی به اجازه ولی، یعنی پدر یا جد پدری، نیست؛ اما اگر رشیده نباشد، باید از ولی او اجازه گرفته شود و اگر ولی بعد از عقد حاضر به اجازه نشود، عقد باطل است.