با سلام 1.حکم کلی معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟ 2. در صورت جایز بودن معاملات فیوچرز ، این معاملات به 2 نوع دائمی و فصلی معامله می شود آیا این حکم برای هردوی آنها جاری می باشد؟ متشکرم
با سلام 1.حکم کلی معاملات آتی یا فیوچرز چیست؟ 2. در صورت جایز بودن معاملات فیوچرز ، این معاملات به 2 نوع دائمی و فصلی معامله می شود آیا این حکم برای هردوی آنها جاری می باشد؟ متشکرم

سلام
فیوچرز یا آتی ها قابل تصحیح به شکل شرعی هستند. اما فیوچرز در بازار های جهانی با مشکل شرعی مواجهند.

کد سایت fa9828
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات