گر کارمند دولت بخشی از از وقت کاری اش را در جا هایی که به آن کار مرتبط نیست مثل خانه و... (و بدون گرفتن مرخصی) بگذراند آیا حقوقی که در می آورد(حقوق واریزی از بیت المال) مال مخلوط به حرام است؟
سلام خسته نباشید سوالی داشتم. 1-آیا اگر کارمند دولت بخشی از از وقت کاری اش را در جا هایی که به آن کار مرتبط نیست مثل خانه و... (و بدون گرفتن مرخصی) بگذراند آیا حقوقی که در می آورد(حقوق واریزی از بیت المال) مال مخلوط به حرام است؟ زیرا بخشی از وقت کاری اش را در جایی به غیر از محل ماموریت صرف کرده است 2- آیا در آمد این خانواده «غصبی» است؟ و با خانه و لباسی که با آن پول خریده شده است میتوان نماز نواند؟ 3-بر فرض دانش آموزی پسر این خانواده باشد، و چاره ای جز استفاده از این لباس و مکان برای نماز خواندن نداشته باشد، آیا می تواند با این شرایط نماز بخواند و آیا نمازش صحیح است؟ 4-آیا این دانش آموز با این لباس ها که از این پول تهیه شده است می تواند در هنگام تحصیل در دانشگاه(که منبع درآمدی نیز ندارد) نماز بخواند و نمازش صحیح است؟ مرجع تقلیدم آقای هادوی تهرانی هستند لطفا مرا راهنمایی کنید

باسمه تعالی

1. اگر فرد براساس قرارداد کار، ساعت خاصی را اجیر شده است تا در جای خاصی باشد و کاری را انجام دهد، در این ساعت حق ندارد کار دیگری بکند یا بدون اذن کارفرما به جایی دیگر برود. پس اگر تخلف کند به اندازه زمان تخلف استحقاق حق‌الزحمه را ندارد و حقوق این مقدار حلال نیست.

2. تا قبل از بازگرداندن یا جدا کردن بخش حرام از درآمد، اموال فرد مخلوط به حرام است، اما همه آن حرام و غصبی نیست.
در نتیجه از آنجا که غالب تصرفات اعضای خانواده در این اموال تنها شامل بخشی از آن می شود، به حرام بودن آن بخش یقین پیدا نمی‌کنند. پس تصرف ایشان بلامانع است؛ مگر آنکه تصرف به گونه‌ای باشد که به حرام بودن مال متصرف یقین پیدا شود (مثلاً لباسی بپوشد که مستقیما با تمام حقوق یک ماه خریداری شده است).

3. استفاده از لباس خریده شده و مکانی از خانه برای نماز خواندن، تا وقتی که احتمال دارد از بخش حلال درآمد باشد،  مانعی ندارد.