دیروز همسرم خون دماغ شد و در این حالت به حمام رفتن و بعد با خونریزی شدید و پاهای خیس تو کل خانه راه رفتن و همه جا نجس شد. من در توانم نیست کل خانه را بشورم نمی دونم باید چه کار کنم؟
دیروز همسرم خون دماغ شد خیلی شدید بود در حدی که مجبور به بیمارستان رفتن و پانسمان شدند منتها در این حالت به حمام رفتن و بعد با خونریزی شدید و پاهای خیس تو کل خانه راه رفتن و همه جا نجس شد. من واقعا اعصابم به هم ریخته در حالت طبیعی که رعایت نمی کند الآنم که مریض هست. من در توانم نیست کل خانه را بشورم نمی دونم باید چه کار کنم. ایشان به من می گویند تو وسواسی و گناهش گردن من. اصلاً مطمئن نیستم جای تمیزی باشد که نماز بخوانم.

باسمه تعالی

1. فقط جاهایی نجس است که یقین دارید خون ریخته یا چیز نجس با رطوبت سرایت کننده با آن برخورد کرده است.

2. از سخن شما برمی آید که روحیه وسواسی در شما وجود دارد. بنابراین شرعاً برای اثبات نجس بودن یک چیز نباید قضاوت خود را ملاک قرار دهید و حتماً به نظر افراد عادی و غیر وسواسی مراجعه فرمایید.

کد سایت fa9644
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس