نظر شما درباره جشن گرفتن عید نوروز چیست؟
نظر شما درباره جشن گرفتن عید نوروز چیست؟

باسمه تعالی

جشن و ابراز شادی در ایام نوروز، شرعاً اشکال ندارد و برخی از امور که در این ایام انجام می شود، همچون دید و بازدید از خویشاوندان و برادران و خوهران دینی، پسندیده است و در عین حال باید از خرافه و یا اعتقادات باطل نظیر منحوس بودن سیزده و ترک منزل صرفاً به این هدف، پرهیز کرد.

کد سایت fa9327