اگر کسی چیزی بگوئید که نمی دانسته حکم سب النبی دارد حکمش چیست؟
سلام ببخشید یک سوال داشتم اگر کسی چیزی بگوئید که نمی دانسته حکم سب النبی دارد حکمش چیست ؟بعد از اینکه فهمیده توبه و استغفار کند

باسمه تعالی

چون نمی‌دانسته، گناهی نکرده است و اگر تقصیری متوجه او باشد، توبه کفایت می‌کند.

کد سایت fa9105
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|فحش و ناسزا