حکم ارزها و توکن های دیجیتال داخلی مانند یوزکوین و پیمان که ایرانی هستند و مجوز هم دارند چیست ؟
حکم ارزها و توکن های دیجیتال داخلی مانند یوزکوین و پیمان که ایرانی هستند و مجوز هم دارند چیست ؟

باسمه تعالی

1. به طور کلی اگر ارز دیجیتالی مالیت عرفی داشت و مانع شرعی در میان نبود، شرعاً قابل معامله است. به عبارت دقیق تر اگر در نظر عموم مردم دارای ارزش مالی (مالیت عرفی) باشد و مانع شرعی (مثلاً احتمال ضرر قابل توجه) در آن نباشد، از نظر شرعی دارای ارزش و مالیت خواهد بود و خرید و فروش آن جایز است.

2. در هر مورد باید ضمن شناخت دقیق آن رمزارز وجود موانع شرعی یا عدم آن را بررسی شود.

کد سایت fa9076
طبقه بندی موضوعی رمزارز