فروش صلیب های طلا برای طلافروشان مسلمان اشکال دارد؟
فروش صلیب های طلا برای طلافروشان مسلمان اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر تبلیغ و ترویج دین باطل محسوب نمی شود، ایرادی ندارد؛ اما احتیاط این است که چنین لوازمی خرید و فروش نشود.

2. در این مسأله فرقی بین فروش به مشتری مسلمان و به غیرمسلمان نیست.

کد سایت fa9042
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت