آیا شخصی که گناه کبیره (مستوجب حد) انجام داد، بعد از توبه می تواند امام جماعت باشد؟
آیا شخصی که گناه کبیره (مستوجب حد) انجام داد، بعد از توبه می تواند امام جماعت باشد؟

باسمه تعالی

پس از توبه، امامت جماعت شدنش از این جهت اشکال ندارد.

 

کد سایت fa901
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت