آیا طبق قرآن خدا اذن داده کسانی دنبال سحر و جادو بروند و کارهای شان اثر کند و مثلاً خانواده از هم متلاشی شود؟
طبق آیۀ 102 سورۀ بقره خدا می فرمایند: اما آن ها چیزهایی از سحر یاد می گرفتند که برای جدایی زن و شوهر استفاده می کردند؛ البته سحر و جادو بدون اذن خدا هیچ اثر و سودی ندارد. سوال این است که آیا خدا اذن داده کسانی دنبال سحر و جادو بروند و کارهای شان اثر کند و مثلاً خانواده از هم متلاشی شود؟

باسمه تعالی

این که همه چیز به اذن و قدرت خدا است، باعث نمی شود که اختیار و مسئولیت افراد از بین برود و عبارت لاحول ولا قوة الا بالله بدین معنا است که تمام امور حتی امور شر و خیری که انسان با اختیار و اراده اش انجام می دهد، در نهایت تحت قدرت خدا صورت می پذیرد. پس اگر کسی دیگری را عمداً به قتل می رساند، با اختیار و اراده اش انجام داده است. بنابراین عملش از نظر شرعی حرام و مورد بغض خدا است اما این کارش مثل هر امر دیگری در عالم تکوین به اذن خدا تحقق پیدا کرده است و اگر اراده خدا نباشد، هیچ چیزی در عالم به وجود نمی آید. 

2. سحر و جادو نیز عمل حرام است و استفاده از آن جز در موارد خاص مثل باطل کردن سحر دیگران شرعاً ممنوع است و اگر این کار اثری دارد چه در مورد حرامش و چه در مورد جایزش به اذن خدا است؛ یعنی در عالم تکوین تحت قدرت خدا تحقق پیدا می کند.

کد سایت fa8917
طبقه بندی موضوعی قضا وقدر|اعتقادات