حکم بازدید گردشگران غیر مسلمان از مساجد و حرم های امامان و امام زادگان ـ علیهم السلام ـ چیست؟
حکم بازدید گردشگران غیر مسلمان از مساجد و حرم های امامان و امام زادگان ـ علیهم السلام ـ چیست؟

باسمه تعالی

اگر باعث هتک مسجد یا حرم معصومین ـ علیهم السلام ـ نباشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa8844