منزلی فروختم و مبلغی دریافت کردم و ما بقی را مادر خریدار عهد کردند که پرداخت کنند و در قولنامه قید شده که مبلغ کامل دریافت شده است. آیا مادر ملزم به پرداخت مبلغ است یا نه؟
منزلی داشتم که به یکی از بستگان فروختم و مبلغی را از او دریافت کردم و ما بقی مبلغ را مادر وی عهد کردند که پس از مدت معلومی به من پرداخت کنند. الآن مادر وی از دادن مبلغ سرباز می زند و می گوید پشیمان شدم. مشکل بزرگی وجود دارد این است که به خاطر قول مادر در قولنامه قید شده که مبلغ کامل دریافت شده است. آیا مادر ملزم به پرداخت مبلغ است یا نه؟ قانوناً حقی در پس گرفتن ملک یا باقی مبلغ ندارم.

باسمه تعالی

ثبت صوری در قولنامه در این مسأله اثری ندارد و شرعاً مادر خریدار باید مبلغ تعهد شده را بپردازد.

کد سایت fa8767
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت