شخصی یک آپارتمان به صورت پیش فروش خریده است. پس از گذشت چند سال فروشنده از تحویل و انتقال آپارتمان استنکاف می ورزد. آیا این معامله صحیح و لازم الاجرا است؟
چنانچه شخصی با تنظیم مبایعه نامه در دفتر مشاور املاک در سال 1393 اقدام به پیش خرید یک دستگاه آپارتمان با ذکر پلاک ثبتی و آدرس و مشخصات کامل و طبقه نموده و در زمان تنظیم مبایعه نامه محل به صورت زمین بوده و هنوز ساختمان احداث نشده و ثمن معامله نیز طی چند فقره چک و طبق شرایط مقرر در مبایعه نامه پرداخت شده و در مبایعه نامه به اینکه معامله به صورت پیش فروش است اشاره شده و اکنون پس از گذشت چند سال فروشنده از تحویل و انتقال آپارتمان استنکاف می ورزد. آیا این معامله صحیح و لازم الاجرا است؟

باسمه تعالی

معامله مزبور در حدی که در سؤال توضیح داده شده است، صحیح است و فروشنده موظف به تحویل آپارتمان است.

کد سایت fa8748
طبقه بندی موضوعی معامله سلف