حکم وساطت در امر ازدواج چیست؟
من به درخواست یکی از رفقای دانشجویم، واسطه ی آشنایی او با یکی از دختران دانشجو شدم. هر دوی این افراد مذهبی بوده و ادعای آن آقا، قصد ازدواج بود. اما متاسفانه آن آقا از کار من سوءاستفاده کرد، آیا من گناهی مرتکب شدم؟

باسمه تعالی

1. گفتگو با نامحرم با رعایت حدود و موازین شرعی اشکالی ندارد.

2. اگر شما به قصد خیر کاری انجام دهید و شخص دیگری از حسن نیت شما سوء استفاده کند، شما مرتکب گناهی نشده اید.

 

کد سایت fa855 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت|روابط زن ومرد