آیا خرید و فروش سهام و ارز در شرکت‌های خارجی و دریافت سود از طریق اینترنت جایز است؟
آیا خرید و فروش سهام و ارز در شرکت‌های خارجی و دریافت سود از طریق اینترنت جایز است؟ بر فرض حلال بودن، آیا در نسل و عاقبت به خیری اثر دارد؟

باسمه تعالی

1. خرید فروش سهام شرکت هایی که فعالیت مشروع دارند و از نظر قانون ممنوع نباشد، جایز است و دریافت سود آن حلال است و فرقی بین خرید اینترنتی و غیر آن نیست؛ البته باید احراز شود که معاملات مزبور صوری نباشد.

2. خرید و فروش ارزهای رسمی کشورها جایز است.

3. درآمد حاصل از فعالیت هایی که مطابق شرع و قانون باشد، مصداق رزق حلال است و ان شاء الله آثار مثبتی در نسل و عاقبت دارد.