آیا می‌توان در رکوع بعد از ذکر صلوات، عبارت «و عجل فرجهم» را هم گفت؟
آیا می‌توان در رکوع بعد از ذکر صلوات، عبارت «و عجل فرجهم» را هم گفت؟

باسمه تعالی

این عبارت عنوان جزئی از ذکر رکوع وارد نشده است ولی گفتن آن در رکوع به عنوان یک نوع ذکر و دعا بدون نیت جزئیت اشکال ندارد.

 

 

کد سایت fa7847
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز