آیا نشستن بعد از سجدۀ دوم مقدارى مثلاً سه یا چهار ثانیه واجب است؟
در رکعت اول و رکعت سوم نمازهای چهار رکعتی که تشهد ندارد، آیا نشستن بعد از سجدۀ دوم مقدارى مثلاً سه یا چهار ثانیه واجب است؟ اگر واجب باشد و کسی عمداً به این عمل نکرده باشد، آیا نمازش باطل است یا اینکه نمازش درست است و فقط گناه کرده است؟

باسمه تعالی

نشستن بعد از سجدۀ دوم (جلسة الاستراحة) مستحب است.

کد سایت fa7787
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز