اگر دست انسان دچار مشکل باشد به نحوی که تکان دادن آن برای وضو سخت و درد آور باشد، باید چگونه وضو بگیرد؟
اگر دست انسان دچار مشکل باشد به نحوی که تکان دادن آن برای وضو سخت و درد آور باشد، باید چگونه وضو بگیرد؟

باسمه تعالی

این فرد برای افعال وضو به مقداری که برایش عسر و حرج (سختی غیر قابل تحمل) دارد، می تواند از دیگری کمک بگیرد بدین صورت که مثلاً فرد دیگر آب بر روی دستش بریزد و با رعایت شرایط شرعی، دستش را بشوید و همین طور. البته هنگام شستن باید خود فرد نیت وضو کند و لازم نیست کسی که کمکش می کند نیز نیت وضو کند.

کد سایت fa7753
طبقه بندی موضوعی وضو