آیا مسلمان در کشورهای اروپایی که قوانین ارز دیجیتال مربوط به خود را دارند، می تواند اقدام به استخراج ارز دیجیتال کند و در آن کشور ها با افراد غیر مسلمان معامله کند؟
آیا مسلمان در کشورهای اروپایی که قوانین ارز دیجیتال مربوط به خود را دارند، می تواند اقدام به استخراج ارز دیجیتال کند و در آن کشور ها با افراد غیر مسلمان معامله کند؟

باسمه تعالی

1. هرگونه اقدامی در راستای استخراج بیت کوین و معاملۀ آن حرام است و در این مسأله فرقی نیست که این کار در جمهوری اسلامی ایران یا سایر کشورها انجام شود.

2. استخراج سایر رمزارزها یا معامله با آن ها در صورتی که اشکالات بیت کوین را نداشته باشند، اشکال ندارد.

کد سایت fa7658
طبقه بندی موضوعی رمزارز