آیا خدا گناه جنسی با محارم را می بخشد؟ توبۀ آن چگونه است؟
آیا خدا گناه جنسی با محارم را می بخشد؟ توبۀ آن چگونه است؟

باسمه تعالی 

رابطۀ جنسی با محارم حرام و گناه است و فرد گناهکار باید توبه کند تا ان شاء الله مشمول عفو الاهی شود. برای توبه باید ضمن ندامت قلبی تصمیم بگیرد که دیگر هرگز به سمت این کار برنگردد و از خدای متعال نیز طلب بخشش کند و اگر در اثر این کار به طرف مقابل یا دیگری خسارت جانی یا مالی یا آبرویی وارد کرده جبران کند.

کد سایت fa7505
طبقه بندی موضوعی حق الناس