آیا می توان افرادی که شئون مجلس امام حسین ـ علیه السلام ـ را رعایت نمی کنند، در این مجالس راه نداد یا بیرونشان کرد؟
حضور برخی از افراد در هیأت مذهبی مشکلاتی را موجب می شود؛ مثلاً پیرمردی که مشاعرش درست کار نمی کند و آب دهان و ادرار خود را نمی تواند نگه بدارد و بهداشت را رعایت نمی کند یا جوانی که به کرات خلاف رویه معمول مؤمنین با گریه های بلند و بی مورد در لابلای سخنزانی موجب حواس پرتی است. آیا مسئولین هیأت جهت مدیریت و نظم شرعاً می توانند مانع ورود این گونه افراد به هیأت شوند؟ یا به قول برخی مجلس امام حسین ـ علیه السلام ـ است و ما حق نداریم احدی را بیرون کنیم؟

باسمه تعالی

مسئولین هیأت و سایر مؤمنین حتی الامکان در وهلۀ نخست باید با رفتاری مدبرانه و البته لطیف و از سر مهربانی این افراد را از اموری که وهن مسجد و حسینیه و مجلس ابا عبد الله الحسین ـ علیه السلام ـ است یا موجب آزار مؤمنین دیگر می شود، پرهیز دهند. در صورتی که فرد مزبور بر انجام امور وهن آمیز یا آزار دهندۀ خود اصرار کرد، می توانند در حدی که از هتک و وهن و آزار جلوگیری شود، اقدام کنند و اگر این کار بدون بیرون کردن یا راه ندادن میسور نیست، چنین کنند.

کد سایت fa7472