اگر در نماز جماعت ظهر، امام جماعت حمد و سوره را بلند بخواند، مأموم چه وظیفه ای دارد؟
اگر در نماز جماعت ظهر، امام جماعت حمد و سوره را بلند بخواند، مأموم چه وظیفه ای دارد؟

باسمه تعالی

مأموم وظیفه ای ندارد؛ البته می تواند با یک امر غیر منافی با نماز امام را متوجه اشتباهش کند؛ مثلاً آیۀ الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون* را به گوش امام برساند تا امام متوجه کنایه اش بر لزوم آهسته خواندن شود.


* خداوند می داند همۀ آنچه را که مخفی می کنید و آنچه را آشکار می کنید. سورۀ بقر/77

کد سایت fa7463
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز