کسی که از وطن محل تولدش کوچ می‌کند و در شهر دیگر ساکن می‌شود و رفت و آمدش به وطن بسیار کم می‌شود آیا چنین فردی در هنگام مسافرت به محل تولدش باید نماز را تمام بخواند یا شکسته؟
کسی که از وطن محل تولدش کوچ می‌کند و در شهر یا محلی دیگر ساکن می‌شود و رفت و آمد او به وطن محل تولد او بسیار کم می‌شود ولی از آنجا اعراض نکرده است. آیا چنین فردی در هنگام مسافرت به محل تولدش باید نماز را تمام بخواند یا شکسته؟ آیا اعراض قهری واقع می‌شود یا خیر؟ و برای اینکه این اعراض قهری صورت نگیرد آیا مدت خاصی برای مراجعه یا اقامت در وطن محل تولد شرط می‌باشد یا خیر؟

باسمه تعالی

جایی که شخص در آنجا از نظر عرف مردم آنجا مسافر محسوب نمی شود و مردم آنجا با وی مانند یک مسافر برخورد نمی کنند، عرفاً وطن او است و نماز در آنجا تمام و روزه صحیح است؛ مثلاً جایی که شخص و خانواده اش در آنجا متولد شده اند و چند سال در آنجا زندگی کرده اند و با وجود اینکه شخص از آنجا مهاجرت کرده است، پدر و مادر وی در آنجا زندگی می کنند و او هر از چند گاهی برای دیدن آن ها به آن مکان می رود یا خودش در آنجا صاحب ملکی است و گاهی برای سکونت به آنجا می رود و یا به انگیزه های دیگر بدانجا برمی گردد، از مصادیق وطن شمرده شود.

کد سایت fa7459
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر