باغچه ای کوچک در فاصلۀ 25 کیلو متری دارم که هفته ای یکی دو روز به آنجا می روم. حکم نماز و روزه ام چیست؟
باغچه ای کوچک در فاصلۀ 25 کیلو متری دارم که هفته ای یکی دو روز به آنجا می روم. حکم نماز و روزه ام چیست؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه سفر شما کمتر از مسافت شرعی یعنی 700 کلیومتر رفت و برگشت است، نماز کامل و روزه صحیح است.

کد سایت fa7153
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر|احکام روزه مسافر