تزریق وریدی (Intravenous injection) در روزهای ماه رمضان که روزه هستیم، چه حکمی دارد؟ سوزن ها و تزریق های دیگر چطور؟
تزریق وریدی (Intravenous injection) در روزهای ماه رمضان که روزه هستیم، چه حکمی دارد؟ سوزن ها و تزریق های دیگر چطور؟

باسمه تعالی

استفاده از آمپول، چه وریدی و چه عضلانی و نیز سرم، خوردن و آشامیدن محسوب نمی شود. بنابراین روزه را باطل نمی کند؛ هرچند بهتر است از آمپول و سرم تقویتی و غذایی اجتناب شود.

کد سایت fa71
طبقه بندی موضوعی احکام مبطلات روزه