آیا فردی می‌تواند یک کتاب را بخرد و رایگان آن کتاب را به دیگری بدهد یا به وی بفروشد؟
آیا فردی می‌تواند یک کتاب را بخرد و رایگان آن کتاب را به دیگری بدهد یا به وی بفروشد در حالی که با این کار باعث می‌شود یک مشتری از مشتریان کتاب از دست برود و سودی به نویسنده نرسد؟ اگر جزوه یا سی دی باشد که گفته باشند کپی و تکثیر آن شرعاً حرام است، آیا این کار مصداق تکثیر است؟

باسمه تعالی

1. خرید و فروش یا اهدای کتاب خریداری شده اشکال ندارد؛ مگر در مواردی که در هنگام تهیۀ آن ها خریدار متعهد شده باشد آن اجناس را به کسی نفروشد یا اهدا نکند.

2. خیر، این کار از مصادیق تکثیر نیست و اشکال ندارد.

کد سایت fa7051