حکم تفأل به قرآن کریم چیست؟
درباره تفأل به قرآن در روایت در کافی آمده است که «لا تتفألوا بالقرآن» آیا این نهی بر حرام بودن تفأل به قرآن دلالت می کند یا مکروه بودنش؟

باسمه تعالی

حرمت یا کراهت فقهی در مورد تفأل* به قرآن ثابت نیست؛ البته این کار از ساحت قرآن به دور است و بهتر است از این کار پرهیز شود.

 

* مقصو د از تفأل در اینجا به معنای طلب پیشگویی در مورد اتفاقات و اموری است که در آینده رخ خواهد داد برخلاف استخاره که فرد برای رفع تردید بین انجام یا ترک کاری از خدا طلب خیر می کند و یک طرف را به عنوان اینکه خیر او است، ترجیح می دهد.

کد سایت fa7036
طبقه بندی موضوعی قرآن