بنابر اخبار رسیده قرار است در سریال مختارنامه چهره حضرت ابوالفضل(علیه السلام) نشان داده شود. آیا نشان دادن چهره ایشان در این سریال اشکال شرعی ندارد؟
بنابر اخبار رسیده قرار است در سریال مختارنامه چهره حضرت ابوالفضل (علیه السلام) نشان داده شود. آیا نشان دادن چهرۀ ایشان در این سریال اشکال شرعی ندارد؟ و آیا خلاف شان آن بزرگوار نیست؟ و آیا سبب نمی شود که از شخصیت معنوی آن حضرت در اذهان عمومی کاسته گردد؟ چرا که مردم از آن بزرگوار ،چهره ای نورانی و کاملا ملکوتی در ذهن دارند و نشان دادن تصویر ایشان، چه بسا ممکن است تنزل دادن ملکوت به مُلک باشد. ان شاء الله می خواهیم جلوی این حرکت را بگیریم ،آیا کار درستی می کنیم؟

باسمه تعالی

هر چند نشان دادن چهرۀ شخصیت های برجستۀ دینی از جمله حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بلامانع است، ولی بهتر است از آن اجتناب شود و به چهره ای مبهم و پوشیده اکتفا گردد.

البته اگر نشان دادن چهره همراه با اموری باشد که مخالف شأن آن بزرگوار است، جایز نیست و اگر نشان دادن آن یک ضرورت هنری است و تأثیر مثبت آن را در مخاطب افزایش می دهد و منافی با شأن آن بزرگوار نیست، جایز و بلکه با توجه به تأثیر تبلیغی آن راجح است.

کد سایت fa691 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی سینما و تلویزیون و تئاتر