راه اندازی دسته های عزاداری در ماه محرم که گاهی موجب سد معبر یا بستن خیابان می شود، شرعاً چه حکمی دارد؟
راه اندازی دسته های عزاداری در ماه محرم که گاهی موجب سد معبر یا بستن خیابان می شود، شرعاً چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی که باعث تضییع حق الناس نشود، اشکال ندارد؛ مثلاً باعث آلودگی صوتی در مناطق مسکونی و کنار بیمارستان ها نگردند یا با ایجاد راه بندان و بستن خیابان ها مانع خدمت رسانی و رفت و آمد ضروری مردم نشوند و هیأت های عزاداری و مسئولان شهر و روستا باید با برنامه ریزی دقیق از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

کد سایت fa6807
طبقه بندی موضوعی حق الناس|مجلس اهل بیت