آیا بردن غذای دارای گوشت خوک از رستوران برای مشتری با تاکسی حلال است؟
من رانندۀ تاکسی تلفنی در کشور آمریکا هستم. گاهی از من خواسته می شود که غذا را از رستوران برای مشتری‌ها ببرم. این غذا ترکیبی از سبزیجات و گوشت است ولی من ترکیباتش را دقیق نمی‌دانم و ممکن است گوشتی که در غذا استفاده شده است از گوشت خوک باشد. آیا من می‌توانم در این شغلم کار کنم؟

باسمه تعالی

صرف حمل این نوع غذا و تحویل آن به مشتری اشکالی ندارد و تحقیق در مورد محتوای غذا نیز لازم نیست و اجرت این کار هم حلال است؛ مگر آنکه یقین داشته باشید در این غذا گوشت خوک استفاده شده و مشتری مسلمان است و می خواهد خودش آن را مصرف کند که در این صورت بنا بر احتیاط واجب این کار جایز نیست و اجرتی که برای این بخش از کار دریافت می شود، حرام است.