به لحاظ فقهی، عدم حضور طلاب بر سر کلاس‌ درس و غیبت کردن،به جهت سفرهای زیارتی یا برای دیدار اقوام، چه حکمی دارد؟ آیا چنین سفری سفر معصیت است و باید نماز را شکسته خواند؟
به لحاظ فقهی، عدم حضور طلاب بر سر کلاس‌ درس و غیبت کردن،به جهت سفرهای زیارتی یا برای دیدار اقوام، چه حکمی دارد؟ آیا چنین سفری سفر معصیت است و باید نماز را شکسته خواند؟

باسمه تعالی

1. هدف از تحصیلات طلبگی دستیابی به توانایی علمی ـ تخصصی و مهارت تبلیغی و ترویجی در حوزۀ دین است و هر طلبه ای باید حسب اندوخته های علمی و مهارتی اش در یکی از کارکردهای روحانیت نظیر ولایت، مرجعیت، قضاوت، امامت جمعه، امامت جماعت، تدریس، تألیف، تحقیق، تبلیغ چه به شکل سنتی آن یعنی منبر و محراب و چه به شیوۀ جدید آن یعنی حضور در رسانه و فضای مجازی ایفای نقش کند و البته از باب مقدمه برای رسیدن به این هدف، باید از تمامی ابزارهای لازم مانند حضور در درس، مباحثه، مطالعه، پیش مباحثه، پیش مطالعه، شرکت در نشست های علمی و ... حداکثر استفاده را بنماید. بنابراین بر هر طلبه ای واجب است با تدبیر و با مدیریت فرصت و امکانات و با برنامه ریزی دقیق، برای حصول هدف پیش گفته در مدت زمانی که باید به طور متعارف برای دستیابی به چنین هدفی صرف نمود، در حد طاقت و استعداد خود تلاش کند؛ خصوصاً در این روزگار که از سویی نیاز به عالمان دینی در تمامی مراتبش بیش از پیش است و از سوی دیگر به اندازۀ کافی عالم دینی در دسترس نیست. با این وصف اگر طلبه می داند بدون حضور همه روزه درس یا بدون مباحثۀ همه روزه به آن هدف مورد انتظار در وقت مقرر و متعارفش نخواهد رسید، واجب است همه روزه در درس و مباحثه شرکت کند.

2. سفری که مانع از انجام وظایف واجب طلبگی باشد، حرام است و فرد باید در چنین سفری نمازش را تمام بخواند؛ مگر آنکه سفر مزبور ضروری و مهم تر از وظایف واجب پیش گفته باشد؛ مثلاً سفر برای اداء حج واجب اشکال ندارد یا سفر برای دیدار والدین در حد متعارف در صورتی که زمان دیگری نتوان به دیدارشان رفت، جایز است.

کد سایت fa6708
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه