آیا می توانم برای بریء الذمه شدن از دین، از شخص واسطه برای پرداخت یا طلب حلالیت استفاده کرد؟ آیا می توانم از اسم مستعار برای شناخته نشدن در این مورد استفاده کنم؟
بنده به شخصی مدیون بودم. او چند سال قبل فوت کرده است. بنده می خواستم که همین پول را به وارثان او برسانم یا از آن ها حلالیت بگیرم. اسم من حبیب است و آن مرحوم عموی پدرم است و چون نمی خواستم آن ها من را بشناسند از نوه آن مرحوم که نامش شاهین است خواستم تا پول را از من بگیرد و بدهی را به وارثان جدش برساند ولی برای اینکه مرا نشناسند گفتم اسم من راهب است. او به تک تک وارثان زنگ زد و گفت شخصی به نام راهب پولی به من داده و این بدهی آن مرحوم است و می خواهد به وارثان برسد و آنان همگی حلال کردند و پول را نگرفتند. اکنون سوال من این است: آیا می توانم برای بریء الذمه شدن از دین، از شخص واسطه برای پرداخت یا طلب برائت ذمة استفاده کرد؟ آیا می توانم از اسم مستعار برای شناخته نشدن در این مورد استفاده کنم؟

باسمه تعالی

پرداخت دین واجب است و اعتراف به گناه و ریختن آبروی خود یا دیگران برای پرداخت آن جایز نیست. بنابراین:

1. برای پرداخت دین به طلبکار یا درخواست حلالیت از او استفاده از واسطه اشکال ندارد، بلکه اگر ترس از آبروریزی یا اعتراف به گناه باشد، پرداخت توسط خود بدهکار جایز نیست.

2. شرعاً لازم نیست فرد برای پرداخت بدهی حتماً نامی از بدهکار (چه نام اصلی و چه نام مستعار) ببرد، بلکه اگر بردن نام اصلی باعث آبروریزی یا اعتراف به گناه باشد، نامبردن جایز نیست. در هر حال استفاده از نام مستعار نیز اشکال ندارد.

کد سایت fa6700
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض