در کفارۀ افطار عمدی روزه «.. یا شصت فقیر را سیر کند ...» آیا جایز است که ۶۰ تا نان که وزنش کم است (مثلاً وزن یک نان ۳۰۰-۴۰۰ گرم است) و یک انسان با این نان معمولاً سیر می شود، بخریم و به فقرا بدهیم؟
اینکه فرموده اند در کفارۀ افطار عمدی روزه «.. یا شصت فقیر را سیر کند ...» آیا جایز است که ۶۰ تا نان که وزنش کم است (مثلاً وزن یک نان ۳۰۰-۴۰۰ گرم است) بخریم و به فقرا بدهیم؟ یک انسان با این نان معمولاً سیر می شود؟ اگر این کار جایز است، آیا جایز است این نان ها را به مدرسۀ علمیه ببریم و در آنجا به طلاب بدهیم یا به مسئول مدرسه بدهیم که او به طلاب دینی بدهد؟ در حقیقت ما دقیقاً نمی دانیم که کدام یک از طلاب فقیر است و با با اخلاص درس می خواند و کدام این گونه نیست.

باسمه تعالی

1. در کفاره باید به هر فقیر حداقل یک مد معادل 750 گرم طعام پرداخت شود. پرداخت نان به فقیر به عنوان کفاره کفایت می کند اما وزن این نان نباید کمتر از 750 گرم باشد.

2. کفاره باید به فقیر با شرایط شرعی آن داده شود و فقیر بودن و این شرایط باید فرد گیرنده به طرق شرعی محرز باشد. بنابراین اگر اطمینان دارید مسئول مدرسه نان ها را به طلاب فقیر و دارای شرایط می دهد، می توانید نان ها را به وی تحویل دهد و به تکلیف خود عمل کرده اید.

3. درس خواندن از روی اخلاص جزء شرایط شرعی دریافت کفاره نیست.

کد سایت fa6500
طبقه بندی موضوعی کفاره