حکم تبریک تولد گفتن به نامحرم چیست؟
حکم تبریک تولد گفتن به نامحرم چیست؟

باسمه تعالی

اگر ضوابط شرعی رعایت گردد و مفسده ای در پی نداشته باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa6413
طبقه بندی موضوعی دوستی و معاشرت|روابط زن ومرد