آیا قطع رحم با خویشاوندان نسبی ای که کافر و لائیک و مشرک هستند، شرعاً بلامانع است یا حرام؟
آیا قطع رحم با خویشاوندان نسبی ای که کافر و لائیک و مشرک هستند، شرعاً بلامانع است یا حرام؟

باسمه تعالی

قطع رحم یعنی قطع ارتباط با فامیل سببی و نسبی حرام است. بنابراین باید صلۀ رحم حتی الامکان حفظ شود؛ هرچند کم باشد و مثلاً در حد یک ارتباط پیامکی باشد. در مواردی که ارتباط با فامیل مفاسدی مانند تضعیف اعتقادات به دنبال دارد یا زمینۀ گناه برای شما فراهم می کند، به اندازه ای ارتباط برقرار کنید که از به وجود آمدن آن مفاسد جلوگیری شود و حتی الامکان خودتان در معرض گناه و آلودگی آن ها قرار نگیرید و همان مقدار ارتباط برای اجتناب از قطع رحم کافی است و اگر کم کردن صلۀ رحم، باعث تَنبُّه و تذکر شود و نوعی امر به معروف و نهی از منکر تلقی گردد، واجب است کم کنید؛ البته در صورتی که احتمال تأثیر در آن ها می دهید.

کد سایت fa6391
طبقه بندی موضوعی صله رحم