آیا هر گونه عملی که خلاف مقررات باشد، حرام است؟ مثلاً قانون می‌گوید راننده، نباید از خط سفید وسط خیابان تجاوز کند؟
آیا هر گونه عملی که خلاف مقررات باشد، حرام است؟ مثلاً قانون می‌گوید راننده، نباید از خط سفید وسط خیابان تجاوز کند. حال اگر در ساعتی که هیچکس در خیابان نبود و مخل نظم و موجب ضرر بر کسی نیست، فردی از روی عمد مختصری از این خط تجاوز کرد، مرتکب حرام شده است و باید توبه کند؟

باسمه تعالی

تخلف از قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران شرعاً جایز نیست. بنابراین در فرض سؤال فرد مرتکب معصیت شده است و باید توبه کند و توبه در این موارد یعنی اولاً تصمیم بگیرد که دیگر مرتکب آن خلاف نشود و ثانیاً ضرر یا خسارات احتمالی ناشی از رعایت نکردنش را جبران کند.

کد سایت fa6346