مردی در رشته فیزیوتراپی درس خوانده است و گاھی خانم ها هم برای معالجه به او مراجعه می کنند. آیا جائز است در چنین مواردی یک آقا، خانمی را ماساژ دهد یا خیر؟
مردی در رشته فیزیوتراپی درس خوانده است و گاھی خانم ها هم برای معالجه به او مراجعه می کنند. آیا جائز است در چنین مواردی یک آقا، خانمی را ماساژ دهد یا خیر؟

باسمه تعالی

لمس بدن یک شخص توسط جنس مخالف به جهت اقدامات پزشکی جایز است ولی لمس بدن در حد ماساژ، بنابر احتیاط واجب فقط در موارد ضروری جایز است. موارد ضروری یعنی جایی که جنس موافق نیست و جایگزینی در فرآیند تشخیص و درمان بیماری، جز ماساژ وجود ندارد.

 

کد سایت fa4789
طبقه بندی موضوعی روابط زن ومرد|احکام پزشکی