بنده طلبه هستم و علاوه بر گرایش به معارف دینی ، علاقه زیادی به آرای علمای مغرب زمین دارم آیا در چند سال آینده این علاقه را عملی کنم؟
سلام بنده طلبه هستم و علاوه بر گرایش به معارف دینی ، علاقه زیادی به آرای علمای مغرب زمین داریم ؛ ولی هرگاه به این علاقه فکر میکنم ، تصویر قرآن و کتب روایی در ذهنم مجسم میشود و کمی عذاب وجدان میگیرم . بنده علت این امر را وجود غیرت علوی در وجودم میدانم .. حال نظر شما چیست ؟؟ آیا در چند سال آینده این علاقه را عملی کنم؟

باسمه تعالی

1ـ اگر شخص استعداد و پشتکار لازم  برای رسیدن به قلّه‌های علمی را دارد و می‌تواند به اجتهاد برسد، در شرایط فعلی که این واجب کفایی به اندازۀ کافی تأمین نشده‌است، واجب است به تحصیل علوم دین بپردازد.

2ـ مراجعه به آراء متفکران غیرمسلمان در حدی که در مسیر فهم و دفع شبهات وارد بر علوم ومعارف اسلامی تأثیر دارد، لازم است و زمان شروع مطالعه در این زمینه پس از استحکام بن مایه های اعتقادی و رسیدن به توانایی تحلیل دقیق مسائل علمی است که به تناسب توانایی افراد تفاوت دارد و باید زمان دقیق آن را با مشورت مشاوری امین، دلسوز و آگاه به ساختارها آموزش حوزه علمیه و توانمند در تشخیص استعداد ها تعیین کرد.

کد سایت fa4641
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|تحصیل در حوزه