آیا آموزش زبان عربی با تعطیل کردن موقت تحصیل برای طلاب مفید است؟
ما در یکی از مدارس مشهد درس می خوانیم (پایه 1 و 2). امسال ما یک دوره یک ماهه فشرده مکالمه را گذراندیم . از طرف مدرسه یک عده از افراد طرح که با میزان جهد و علاقه و داشتن هدف انتخاب شده بودند. طرح جدید مدت آن یک سال کامل می باشد و در آن تمام دروس رسمی حوزه تعطیل می شود و زمانی که به سطحی برسیم که اگر دروس را به عربی برای مان بگذارند ما مشکل نداشته باشم بعضی از کلاس ها شروع می شود و هدف آن رساندن شرکت کنندگان به سطح استفاده زبانی یعنی مرحله ای که در آن زبان آموز دیگر تا حد زیادی نیاز به رجوع به فرهنگ لغت نداشته باشد و بتواند راحت کتاب عربی بخواند و بفهمد و زبان عربی برای او تثبیت شده باشد و استفاده از آن برای او ملکه شده باشد چه در صحبت کردن و چه در شنیدن و خواندن و نوشتن . و مواد آموزشی آن هم این است که ابتدا یک دوره صدی الحیاة را تمام کنیم وبعد از آن کتاب المدخل تا جلد 3 آن و بعد از آن در صورت امکان جلد 4 و 5 خوانده می شود و علاوه بر این ها کلاس قرآن و اخلاق به زبان عربی و یک کلاس که در آن موضوعات مختلف بررسی و بحث می شود و موضوعات آن شناور است و دلیل آن هم این است که ما در آن با کلمات مستعمل در آن مبحث آشنا بشویم مثلا ولایت فقیه را اگر خواستیم توضیح بدهیم چه کلماتی را باید استفاده کنیم و مورد دیگر دادن کتاب های عربی از قبیل رمان و ... و خواندن آنها است که در این مورد خود طلبه باید تلاش کند. ویژگی دیگری که این طرح دارد این است که 4 استاد دائم بر ما نظارت دارند که ما واقعا در این دوره فشرده آن را احساس کردیم و مسئول اینها هم یک فرد دلسوز و متعهد است که سطح بالایی هم دارد و تمام افراد در دوره عربی صحبت می کنند. آیا چنین طرحی خوب است؟

باسمه تعالی

1. یادگیری زبان عربی در حد مکالمه و نه صرفاً اینکه فقط بتوانیم حدیث یا کتاب‌های متعارف حوزه را بخوانیم، بر هر طلبه ای واجب عینی است.

2. تصمیم راجع به چنین طرحهایی به شرایط طلاب بستگی دارد هر چند بهتر است تا جایی که ممکن است از طرحهایی که باعث انقطاع تحصیل حتی به شکل موقت می شود، اجتناب شود و بهتر است برای یاد گیری زبان بخشی  از ساعات روز را به این کار اختصاص دهید هر چند رسیدن به نتیجه کامل بیش از یک سال طول بکشد.

کد سایت fa3887
طبقه بندی موضوعی تحصیل در حوزه