حکم ازدواج با دختر غیر مقید به احکام اسلامی چیست؟
یک سال قبل با دختری به قصد ازدواح آشنا شدم. اما الان به خاطر عدم رعایت حجاب کامل او به این نتیجه رسیده ام که ازدواح ما موفق نخواهد بود. با توجه به اینکه او در این مدت فرصت های ازدواجش را به خاطر من از دست داده است آیا رد کردن او کار درستی است؟ و آیا این کار حق الناس بر گردن من به جا می گذارد؟

باسمه تعالی

در ازدواج، انتخاب همسر متدیّن مورد تاکید اسلام است و رد کردن چنین دختری در صورتی که حاضر به اصلاح خود نباشد، امری مطلوب است و چون تعهد شرعی خاصی بین شما و او نبوده است، حقی برای او بر گردن شما نیست.

 

 

کد سایت fa294 کد بایگانی 0