عده ای حتی از متشرعین، مردم را به منظور خوشبختی یا کاهش مشکلات یا بخت گشائی یا دوام زندگی زناشوئی، دعوت به تغییر نام می کنند. این کار شرعا چه حکمی دارد؟ رجوع به این افراد چه حکمی دارد؟ اخذ و بذل پول به این افراد چه حکمی دارد؟
عده ای حتی از متشرعین، مردم را به منظور خوشبختی یا کاهش مشکلات یا بخت گشائی یا دوام زندگی زناشوئی، دعوت به تغییر نام می کنند. این کار شرعا چه حکمی دارد؟ رجوع به این افراد چه حکمی دارد؟ اخذ و بذل پول به این افراد چه حکمی دارد؟

 

باسمه تعالى

تغییر نام اشکالی ندارد ولی این گونه امور ظاهرا خرافات است و مراجعه به این افراد از باب ترویج خرافات ممنوع و دادن پول به آنها حرام است.

 

کد سایت fa2254
طبقه بندی موضوعی قضا وقدر|کلاهبرداری و تقلّب